หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
(0)
2 คณิตศาสตร์
(0)
3 วิทยาศาสตร์
(5)
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(5)
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
(0)
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
(15)
7 ศิลปะ-ดนตรี
(49)
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
(10)
9 ภาษาต่างประเทศ
(0)
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(5)
11 คอมพิวเตอร์
(12)
12 หุ่นยนต์
(4)
13 การงานอาชีพ
(18)
14 ปฐมวัย
(2)
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
(2)
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
(0)
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3)
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
(21)
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(15)
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
(10)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.