หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: การงานอาชีพ

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
5
2. 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
2
3. 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะป.4-ป.6
6 คน / ครู 3 คน
1
4. 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
1
5. 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
6
6. 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหารป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
1
7. 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
3
8. 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
2
9. 0734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
4
10. 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0
11. 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
2
12. 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
6 คน / ครู 3 คน
0
13. 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
14. 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
15. 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหารม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0
16. 0034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
17. 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0
18. 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.