หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0164 การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3
2 คน / ครู 2 คน
16
2. 0165 การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
14
3. 0166 การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
4
4. 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6
5 คน / ครู 2 คน
1
5. 0751 การประกวดภาพยนตร์สั้นม.1-ม.3
5 คน / ครู 2 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.