หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0311 การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3
3 คน / ครู 2 คน
7
2. 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.1-ป.3
2 คน / ครู 2 คน
13
3. 0262 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.1-ป.3
1 คน / ครู 1 คน
4
4. 0263 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.4-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
5
5. 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3
1 คน / ครู 1 คน
15
6. 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
15
7. 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
12
8. 0312 การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
5
9. 0265 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
1
10. 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
2
11. 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
2
12. 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
2
13. 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
2
14. 0313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัวม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
15. 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.