หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
นาย จิรภัทร    ทีฆายุพรรค
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
นาง นารีรัตน์    เลิศศรี
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
นาย ดุษฎี    เครือยา
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
นาง นลินพร    นรากล่ำ
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นาย อรรถสิทธิ์    อำนวย
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
นาง อังคณา    สอดแก้ว
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
นางสาว นารีรัตน์    จันทะพม
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
นาง อังคณา    สอดแก้ว
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
นาย จิรภัทร    ทีฆายุพรรค
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
นาย ดุษฎี    เครือผา
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
นาง นารีรัตน์    เลิศศรี
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
นาย สมิง    สอดแก้ว
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
นาย อรรถสิทธิ์    อำนวย
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
นาย ธวัชชัย    โพธิ์กิ่ง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
นาย ธวัชชัย    โพธิ์กิ่ง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
นาย ธวัชชัย    โพธิ์กิ่ง
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
นาย อรรถสิทธิ์    อำนวย
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
นาย อรรถสิทธิ์    อำนวย
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
นาย อรรถสิทธิ์    อำนวย
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
นาย สมิง    สอดแก้ว
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
นาง อังคณา    สอดแก้ว
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
นาง อังคณา    สอดแก้ว
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
นางสาว นารีรัตน์    จันทะพม
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
นาย สัมพัทธ์    ศรีสุข
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
นาย สัมพัทธ์    ศรีสุข
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
นาย สัมพัทธ์    ศรีสุข
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
นาย สัมพัทธ์    ศรีสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.