หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
นายประสิทธิ์ วงพินิจ
-
0821300541
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
นางวัชรา รัตโน
-
0817251696
3 โรงเรียนบ้านสดำ
อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.