หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กชาย สิทธิกร บุญทอง
3.เด็กชาย อนุพงษ์ ดอกรัก
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ธัญยพร ไชยบุดดี
3.เด็กหญิง เบญญา นพเก้า
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย รัฐศิลป์ นิลเกตุแก้ว
2.เด็กชาย ภากร ปันทอง
3.เด็กชาย สรยุทธ พิลาดี
4.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
5.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เกิดกล้า
6.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นัฐวุฒิ สายโสม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สาระวาท
3.เด็กหญิง กรรณิกา ทองกล่ำ
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นนทิชา ทองคำ
2.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์ฤาชัย
3.เด็กหญิง ศรุตยา ไชยคำ
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ปิยะดา สุขคร้าม
3.เด็กหญิง ผกาวรรณ ทองกล่ำ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย จิรายุทธ บังคม
2.เด็กหญิง วีระดา บุญทอง
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กหญิง ผกาวรรณ ทองกล่ำ
3.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ภากร ปันทอง
2.เด็กชาย รัฐศิลป์ นิลเกตุแก้ว
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กชาย ภูริภัทร อินแสน
3.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย วรากร สีหามาศ
2.เด็กชาย จิรายุทธ บังคม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ภูวเดช สิงหชาติ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ดวงฤดี มนทอง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง เอริกา พลดง
2.เด็กหญิง ณิชการณ์ ราชวงศ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พรพณา พละเสน
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง อรกมล กระจับเงิน
2.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
3.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
2.เด็กหญิง แพรวพรรณ แหวนเพชร
3.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงษ์
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง สุนิสา นพเก้า
2.เด็กหญิง วทันยา บุญโกต
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง แพรพิไล แหวนเพชร
2.เด็กหญิง อุมาภรณ์ ศรีจันทร์
3.เด็กหญิง ปาณิสรา พวงมะลิ
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายโสม
2.เด็กชาย ปรมี จันดี
3.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.