หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านตานวน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พิพัฒน์ กุดกลาง
2.เด็กชาย ธีรภัทร ขันตีสะพังหลวง
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กชาย ธันวา วารีย์
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พงศธร โคตรพัฒน์
2.เด็กหญิง ทิยานันท์ ศิริเทศ
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ เลิศศรี
2.เด็กหญิง จิรณินทร์ เชียงรส
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชวลิต โถ่ยสูงเนิน
2.เด็กหญิง นราวัลย์ คชาธเรศ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธีรภัทร ขันตีสะพังหลวง
2.เด็กหญิง สุพพัตรา พันธุระ
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประชุมวงษ์
2.เด็กชาย ฉัชฐฤๅวุฒิ เลิศศรี
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ดุลยวัต เส็งมา
2.เด็กหญิง สุวนันท์ เลิศศรี
3.เด็กหญิง พิชารี ราชบุปผา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.