งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0012
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพยอม
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย ธนพนธ์ สมจิตร
3.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
4.เด็กหญิง กานธิดา ชัยมงคล
5.เด็กหญิง นิชกานต์ วงษ์พินิจ
6.เด็กหญิง อริศรา ขุมเงิน
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นาง ชุติมณฑน์ ระงับภัย
3.นางสาว สุนี พะโสม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน