งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0262
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านระหาร
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง 1.นาง สุมาลี ดอกพวง
2 โรงเรียนบ้านกันทรอม
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เหมียว มนตรีวงษ์ 1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
3 โรงเรียนบ้านตาเอก
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรภรณ์ สิงหชาติ 1.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน