งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0309
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีทิตย์ กองแก้ว
2.เด็กหญิง วิลัย ทองวิจิตร
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
2 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
2.เด็กหญิง จิราราช เสาสอน
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นางสาว หัทยา โคตะมา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน