งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0602
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ คันศร 1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร 1.นาง ปิยวดี กองหล้า
3 โรงเรียนบ้านสดำ
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา จิตรโสม 1.นางสาว วลัยพร สุดสังข์
4 โรงเรียนบ้านกันทรอม
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วทัญญู สุพงษ์ 1.นาง สิชล พึ่งปาน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน