งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0737
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันจด
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ 1.นาง อรทัย สุฤทธิ์
2 โรงเรียนบ้านกันทรอม
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์ทอง 1.นาย ผจญ พึ่งปาน
3 โรงเรียนบ้านตาเอก
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย มาลี 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
4 โรงเรียนบ้านจองกอ
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชัยชาญ 1.นาย สมบัติ สามารถ
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติกร ทองสุข 1.นาง กองสิน ปรีเปรม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน